Deltakere ved Vinn Industri kan bli medlemmer av Fellesforbundet

Ved Vinn Industri er ca 90 % av deltakerne medlemmer av Fellesforbundet. De er organisert under: Fellesforbundet Avdeling 30 – Drammen.

Det er valgt eget klubbstyre blandt deltakerne. Bedriftens arbeidsgiverorganisasjon ASVL forhandler sentralt med Fellesforbundet i årlige forhandlinger. Det lokale klubbstyre forhandler lokalt med bedriften.

Som medlem av Fellesforbundet kan du dra nytte av gode medlemsfordeler.

Kontakt bedriften om du har spørsmål om fagforeningen.