Kompetanse og opplæring ved Vinn

Hos Vinn Industri står opplæring og mestring sentralt i hverdagen. Vi tilbyr opplæring innenfor mange områder:
• Grafisk etterbehandling
• Emballering og pakking av ulike produkter
• Lagerfunksjoner og logistikk
• Operatør på ulike maskiner
• Montering
• Sjåførfunksjoner
• Truckfører
• Renholdsrutiner
• Vaktmesteroppdrag
• Kantinemedarbeider

 

Man vil etter opplæring gå opp til en prøve i et valgt område, og som bevis vil man får et «Produksjonssertifikat». Dette kan man oppnå på ulike nivåer og i flere områder.

Vi tilbyr også fadderordning og kurs innen de ulike klassene av trucksertifikater.

Vi avholder kurs innen helse, miljø og sikkerhet.

Det tilbys også kurs innen kosthold, ernæring og fysiskaktivitet.

Vi tilby opplæring og bistand innen områdene økonomi. samfunns- og bedriftslære.

De som er valgt representanter i fagforeningen tilbys kurs fra Fellesforbundet.

Passepartout