Samarbeide med NAV

– rett tilbud til rett person

Som tiltaksarrangør tilbyr Vinn primært VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). For å få et fast tilbud må uføretrygd være innvilget. Det er fullt mulig å prøve ut et VTA-tilbud i påvente av saksbehandling. Et VTA-tilbud vil være reversibelt. Det betyr at du framtidig kan komme over i andre tilbud, hvis det vil være mer gunstig for din videre utvikling og oppnådd kompetanse.

Hva er VTA?

Varig Tilrettelagt Arbeid er for personer som av ulike helsemessige grunner trenger en skjermet tilrettelagt arbeidsplass hvor trygghet, forutsigbarhet og utvikling står i fokus.

Varighet

Får man et tilbud om plass i VTA tiltaket er det ingen begrensning på varighet. Man får ansettelsesavtale med de rettigheter og plikter som gjelder i øvrig arbeidsliv.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Man må ha fått innvilget uføretrygd for å kunne få et tilbud om VTA. Alle må følge bedriftens regler og retningslinjer. Man må kunne jobbe minst 60 % stilling.

For mer informasjon se NAV

Har du spørsmål angående VTA og søkeprosessen? Vi kan hjelpe deg på vei! Ta kontakt for råd og tips om hvordan du kan bli en del av vår arbeidsplass:

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding