Vår visjon er å «skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid»

Hvem er vi?

Vinn Industri Drammen AS ble etablert på Glassverket industriområde i 1985 i regi av Buskerud Fylkeskommune. AS fra 1991 med interkommunalt eierskap som i dag består av kommunene: Drammen, Nedre EikerRøyken. Vi er i dag en VEKST-bedrift som gir tilbud til 33 yrkeshemmede på VTA-tiltak, samt temporære tiltak i regi av NAV.

Ledergruppen teller 8 personer.

Bedriftens filosofi er å fremskaffe arbeidsoppdrag som passer for opplæring og kvalifisering av yrkeshemmede. Gjennom nitidig fokus på “kunden i sentrum” og å overholde kvalitetskrav og leveringstider, har bedriften oppnådd tillit i konkurransepregede markeder. Dagens kunder krever “just in time” konsepter og gode logistikkfunksjoner.

Vårt formål

Vårt formål er å sikre og å utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede, gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmede gjennom tilrettelagt kvalifisering.

Ledergruppen

Et innblikk i vår hverdag