Styret

Generalforsamlingen i Vinn Industri består av eierkommunen Drammen Kommune representert ved ordfører.

Generalforsamlingen har besluttet selskapets vedtekter og utnevner styre.

Styret består av:

Turid Lilleheie, styreleder – valgt for 1 år

John H. Jakobsen, nestleder – valgt for 2 år

Tore Justad, styremedlem – valgt for 1 år

Monica Kristine Tennebø, styremedlem – valgt for 2 år

Ståle Bjørtomt, styremedlem, representerer de ansatte – valgt for 2 år

Styret er valgt sist gang i 2021.

Styret har utarbeidet egen styreinstruks.