Adressering & Konvoluttering

Vinn har et omfattende tilbud innenfor adressering, konvoluttering og utsendelser. Blant annet har vi mulighet til å:

• Motta & organisere adresselister

• Skrive ut adresse etiketter

• Skrive ut strekkode etiketter

• Påsettelse av etiketter

• Påsetting av portomerke

• Levering på Posten

• Organisere & pakke flere typer materiale i samme konvolutt

• Pakking av pakkeløsninger med ulikt antall/varierende materialer i hver enkelt pakke

For forespørsler er du velkommen til å ta kontakt med ansvarlig ved Grafisk avdeling: