Vikling av rull

Vinn tilbyr komplette løsninger for vikling av rull. Store ruller med belegg kan kuttes til etter spesifikasjon for deretter å vikles opp igjen til kortere ruller. Videre kan rullene merkes og plastpakkes individuelt før de settes på pall og sendes ut. 

For forespørsler er du velkommen til å ta kontakt med en av våre ansatte ved Produksjonsavdelingen: