Tilbudet Vinn

Ved Vinn vil du få den hjelpen du selv trenger for å sette deg mål og legge planer for hvordan du skal nå dem. Her kan du gjøre egne erfaringer i trygge omgivelser. Alle ledere ved Vinn har solid kompetanse innen ett eller flere yrkesfag.

Gjennom VINN-SKOLEN vil du bli tilført mulighet for teoretisk læring i tillegg til deltagelse i en mangfoldig produksjon og verdiskapning for mange fornøyde kunder. Trim i arbeidstiden er positivt for kropp og sjel. Det skjer gjennom tilbud om deltagelse i “stavgruppen”.

Vinn har fokus på ernæring og kosthold og har årlige kurs på dette.

Bunting
Plastpakking