VISJON:

«Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid»

FORMÅL:

Å sikre og utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede, gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmede gjennom tilrettelagt kvalifisering.

KJERNEVERDIER:

Kvalitet

Konkurransedyktighet

Trivsel

 

 

Spiraltrollproduksjon