Personvernerklæring for Vinn Industri Drammen as

GDPR trer i kraft 25.mai 2018 og erstatter den gjeldene Personvernloven. Den nye loven har som hensikt å beskytte enkeltpersoner på nettet og å regulere hvordan bedrifter skal håndtere personopplysninger for markedsføringsformål. For Vinn Industri Drammen as er det viktig at våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og interessenter har tillit til oss, og kjenner trygghet med tanke på hvordan vi håndterer personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Vinn Industri Drammen as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Firmanavn og kontaktperson, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-
post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne
behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med din forespørsel eller kjøp. Ved
henvendelse via vår nettside lagrer vi de personopplysninger du avgir og hva henvendelsen omhandler.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig
forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere eks. Posten / Bring eller annet fraktselskap.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres
oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av
opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av
sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
post@vinn-drammen.no

Vinn Industri Drammen as
Postboks 617, Strømsø
3003 Drammen

Besøk:
Svelvikveien 81
3039 Drammen

Daglig leder:
Vegar Kildebo32210875 / 99095539
vegar@vinn-drammen.no

vinn-drammen.no